MEHRİBANLAŞMA

Mehribanlaşmaq”dan f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MEHRİBANLAŞMA səmimiləşmə
MEHRİBANÇILIQ
MEHRİBANLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə