MEHRLƏNMƏ

Mehrlənmək”dən f.is.
MEHRİBANLIQ
MEHRLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə