MEHVƏR

is. [ ər. ]
1. Öz ətrafında fırlanan bir şeyin ortasından keçən mil, ox.
2. Yer kürəsinin mərkəzindən keçərək iki qütbü bir-birinə birləşdirən xəyali xətt.
3. məc. Bir şeyin əsasını, məğzini təşkil edən amil.
Bu sözlər danışılan bütün danışıqların mehvəri idi. Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MEHVƏR mehvər bax ox 2
  • MEHVƏR ox
MEHTƏRLİK
MEXÁNİK

Digər lüğətlərdə