MEXANİKLƏŞDİRİLMƏK

məch. Maşın və mexanizmlər tətbiq edilmək. Kənd təsərrüfat işləri daha çox mexanikləşdirilir.
// Əl əməyi maşın və mexanizmlərin işi ilə əvəz edilmək. Pambıq yığımı mexanikləşdirilib. Ağır işlərin çoxunun mexanikləşdirildiyi bir zamanda maşınlardan səmərəli istifadə olunması diqqət mərkəzində durmalıdır.
MEXANİKLƏŞDİRİLMƏ
MEXANİKLƏŞDİRMƏ

Digər lüğətlərdə