MEXANİKLƏŞMƏ

Mexanikləşmək”dən f.is. Mexanikləşmə artdıqca kənddə çilingərə ehtiyac daha da çoxalır. Ə.Sadıq.
MEXANİKLƏŞDİRMƏK
MEXANİKLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə