MİÇURİNÇİ

is. Biologiyada və kənd təsərrüfatında əsası rus alimi İ.V.Miçurin tərəfindən qoyulmuş elmi üsulların davamçısı.
MİÇMAN
MİDBƏR

Digər lüğətlərdə