MİŞAR

Bu ərəbcədir, bizdə bıçqı işlədilib və indi də işlədilir. Bəziləri fars mənşəli hesab edirlər. Menşar kimi qeydə alınıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MİSTRAL
MİTİL

Значение слова в других словарях