MİNALAMAQ

f. Mina ilə naxışlamaq, bəzəmək, üzərinə mina çəkmək. Gümüş kəməri minalamaq. Xəncər dəstəsini minalamaq.
MİNALAMA
MİNALAMAQ

Digər lüğətlərdə