MOFET

is. [ fr. ] Vulkan kraterində və soyumuş lava axınlarında yerləşmiş kanal və çatlardan ayrılan karbon qazı şırnaqları.
MODULLAŞDIRMAQ
MOGİKAN

Digər lüğətlərdə