MONTÁJ

[ fr. ]
1. Maşınların, binaların, sənaye müəssisələrinin və s.-nin müəyyən plan və çertyojlar əsasında quraşdırılıb qurulması.
Mingəçevirlilər illik montaj və inşaat işləri planlarını qurtarmaq üzrə idilər. Ə.Sadıq.

2. Çəkilmiş filmin, yaxud ədəbi və ya musiqi əsərlərinin ayrı-ayrı parçalarının bədii və məna cəhətdən bir tam halında bir araya toplanması. Filmin montajı.
// Bu yolla tərtib olunmuş film, şəkil, əsər. Ədəbi montaj. Musiqi montajı.
MONPASI
MONTAJÇI

Digər lüğətlərdə