MUĞAMATŞÜNAS

is. [ ər. məqamat və fars. …şünas] Muğamatları yaxşı bilən musiqişünas.
O vaxt Şirvanda Mahmud ağa adında bir muğamatşünas var idi. Ə.Haqverdiyev.

MUĞAMATÇI
MUĞAMVARİ

Digər lüğətlərdə