MUXTARİYYƏT

MUXTARİYYƏT, ÖZÜNÜİDARƏ

MUXTAR
MUXTARİYYƏTLİ

Digər lüğətlərdə