nəqliyyat vasitələri

Sərnişinlərin və malların beynəlxalq daşınmaları üçün istifadə olunan istənilən vasitələr, o cümlədən konteynerlər və digər nəqliyyat avadanlıqları

nəqliyyat sənədləri
nəqliyyat vasitələrinin qatarı