nəqliyyat vasitəsinin dayanması

Adamların minməsi və ya düşməsi, yaxud yüklərin yığılması və ya boşaldılması üçün zəruri olan vaxt ərzində nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə gətirilməsi

nəqliyyat vasitəsi
nəqliyyat vasitəsinin durması