OÇERKÇİ

is. Oçerk yazan jurnalist və ya yazıçı; oçerkist.
ÓÇERK
OÇERKİST

Digər lüğətlərdə