OĞURLATMA

Oğurlatmaq”dan f.is.
OĞURLATDIRMAQ
OĞURLATMAQ

Digər lüğətlərdə