ODADAVAMSIZ

sif. xüs. Yüksək hərarətə davam gətirməyən. Odadavamsız kərpic.
ODADAVAMLILIQ
ODADAVAMSIZLIQ

Digər lüğətlərdə