ODADAVAMSIZLIQ

is. xüs. Oda davamı olmayan şeyin xassə və keyfiyyəti.
ODADAVAMSIZ
ODEKOLÓN

Digər lüğətlərdə