ODLANDIRILMA

Odlandırılmaq”dan f.is.
ODLAMAQ
ODLANDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə