ODLANDIRILMAQ

məch. Od vurub yandırılmaq, yanğın törədilmək. Taya odlandırıldı.
// Alışdırılmaq, yandırılmaq. Papiros odlandırıldı.
ODLANDIRILMA
ODLANDIRMA

Digər lüğətlərdə