ODPÜSKÜRƏN

sif. İçərisindən od çıxan. Odpüskürən dağ (vulkan).
ODPÜSKÜRDÜCÜ
ODSAÇAN

Digər lüğətlərdə