ODPÜSKÜRDÜCÜ

sif. İçərisindən od çıxan. Odpüskürən dağ (vulkan).
ODLUQ
ODPÜSKÜRƏN

Digər lüğətlərdə