OLUŞ

is. Kürəkayaqlılar fəsiləsindən bədəni və qanadları ağ iri quş.
OLUNMAQ
OM

Digər lüğətlərdə