ONBAŞILIQ

is. Onbaşı rütbəsi, vəzifəsi.
ONBAŞI
ONBEŞLİK

Digər lüğətlərdə