ONLAR

[üçüncü şəxs əvəzliyinin cəmi] Haqqında danışılan və ya göstərilən şəxsləri bildirir. Onlar getdilər.
– Qurbanəli onlara başçılıq edir. H.Nəzərli.
Onlar sevinirdilər, çünki hər ikisinin dərs və əxlaq qiymətləri əla və yaxşı idi. M.Rzaquluzadə.

ONQRAMLIQ
ONLARCA

Digər lüğətlərdə