ONMƏRTƏBƏLİ

sif. On mərtəbəsi olan; onqat(lı). Onmərtəbəli bina.
ONMƏRTƏBƏ
ONMİNLİK

Digər lüğətlərdə