ONQRAMLIQ

is. On qram ağırlığında olan (daş və s.). Onqramlıq daş.
ONQƏPİKLİK
ONLAR

Digər lüğətlərdə