ONURĞALI

anat.
1. sif. Onurğası olan.
2. cəm.
Onurğalılar şəklində – onurğalı heyvanlara verilən ümumi ad; onurğalı heyvanlar.
ONURĞA
ONURĞASIZ

Digər lüğətlərdə