ORADAN-BURADAN

zərf .
1. Bir yerdən deyil, müxtəlif yerlərdən. Oradan-buradan yüz manat tapdım.
2. Müxtəlif mənbələrdən, ayrı-ayrı məxəzlərdən. Oradan-buradan xəbər bilmək.
ORADAN
ORÁKUL

Digər lüğətlərdə