ORAQLI

sif. Əlində oraq olan, oraqla işləyən. Oraqlı biçinçi.
ORAQLATMAQ
ORAQVARİ

Digər lüğətlərdə