OTARILMA

Otarılmaq”dan f.is.
OTAQSIZ
OTARILMAQ

Digər lüğətlərdə