OTLUQ

is. Çoxlu ot bitmiş yer; çəmən.
Birdən otluqdan iki-üç qırqovul qalxdı. Çəmənzəminli.
Ulaqları o tərəfdəki otluğa buraxıb gələn Yusif atasının yanında durdu. Ə.Abasov.

OTLU
OTSUZ

Digər lüğətlərdə