OTURDULMA

Oturdulmaq”dan f.is.
OTURAQLIQ
OTURDULMAQ

Digər lüğətlərdə