OTURUŞ

is. Oturma tərzi, oturma qaydası. Oturuşuna fikir vermək.
– Oturuşu Şirin, duruşu Leyli; Həm özü, həm fikrü xəyali sərxoş! M.P.Vaqif.
Gəldiyevin bu sakit oturuşu xiffət çəkən adamın oturuşuna oxşamır. Mir Cəlal.

OTURUM
OTURUŞMA

Digər lüğətlərdə