OVSARLAMAQ

f.
1. Dəvənin başına ovsar keçirmək, dəvəni noxtalamaq.
Dəvəni əvvəl ovsarla, sonra Allaha ismarla. (Məsəl).

2. bax noxtalamaq 2-ci mənada.
Lap bizi ovsarladılar, mindilər; Ay keçən əyyam, olasan indilər! M.Ə.Sabir.

OVSARLAMA
OVSARLANMA

Digər lüğətlərdə