OVSARLANMAQ

məch. Başına noxta keçirilmək, noxtalanmaq. Dəvə ovsarlandı.
OVSARLANMA
OVSARLI

Digər lüğətlərdə