OYAQ

OYAQ – YATMIŞ İmir oyaq idi (M.Süleymanlı); Yatmış uşağı dəli edərsən.

OTURUŞLU
OYNAQ

Digər lüğətlərdə