OYAQLIQ

is.
1. Yuxuda olmayan adamın halı; oyaq.
□ Yuxu ilə oyaqlıq arasında – yarıyuxulu halda.
Mansur dizi üstə oturub baxırdısa da, heç bir şey görməyib yuxu ilə oyaqlıq arasında idi. C.Cabbarlı.
İndi də [xan] kabusdan qurtarmayıb oğlunun hər bir hərəkətindən diksinir, … yuxu ilə oyaqlıq arasında idi. M.Rzaquluzadə.

2. məc. Ehtiyatlılıq, ehtiyatkarlıq, ayıqlıq, sayıqlıq.
Əsil oyaqlıq indi tələb olunur. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OYAQLIQ ayıqlıq — sayıqlıq
OYAQ
OYALAMAQ

Digər lüğətlərdə