OYMAÇILIQ

is. Oymaçı sənəti, oyma işləri ilə məşğul olma (bax oyma1 2-ci mənada).

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • OYMAÇILIQ oymaçılıq bax həkkaklıq
OYMAÇI
OYMAQ₄

Digər lüğətlərdə