OYNAŞMA

Oynaşmaq”dan f.is.
OYNAŞ
OYNAŞMAQ

Digər lüğətlərdə