OYNANILMA

Oynanılmaq”dan f.is.
OYNAMAQ
OYNANILMAQ

Digər lüğətlərdə