OYNAQLAŞMA

Oynaqlaşmaq”dan f.is.
OYNAQLAMAQ
OYNAQLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə