PALANDUZ

1. PALANDUZ (köhn.) PALANTİKƏN

2. palanduz bax çuvalduz

PAKT
PALÇIQ

Digər lüğətlərdə