PALANDUZ

f. 1) palan tikən usta; 2) iri qıyıq; çuvalduz.

PALAN
PALƏHƏNG

Digər lüğətlərdə