PALANKAŞ

(Qax, Zaqatala)
aşsüzən. – Düyünü palankaşda süzdüm (Zaqatala)
PALANBİZ
PALANKEŞ