PALANBİZ

(Xaçmaz)
palanduz. – Palanbizi gətir, çüvəlin yırtığın tikim
PALAN
PALANKAŞ