PALDIM

(Şamaxı)
minik heyvanlarında palanın irəli gəlməməsi üçün quşğuna köməkçi qayış. – Paldım ənni qeyişdən olur ki, atın qıçını kəsməsün
PALDAVA
PALƏNƏ