PAXIMAX

(Çənbərək)
qovub salmaq, doldurmaq. – Qoruxçu malı dama paxıdı
PAXXAY
PAXIR