PAXLALAMMƏY

(Cəlilabad)
xırdalanmaq. – Bı daş nə tez paxlalandı
PAXIR
PAXRAC