QÖVR

QÖVR1

ə. 1) yaranın yenidən baş açması; 2) m. narahat, rahatsız.

QÖVR2

ə. 1) çuxurun ən dərin yeri; dib; 2) m. dərin məna.

QÖVMİYYƏT
QÖVS

Digər lüğətlərdə